دیده‌بان پارلمان
برنامه‌ی دیده‌بان پارلمان یکی از برنامه‌ های موسسه‌ی فیفا می‌باشد که به‌هدف بازبودن پارلمان به‌روی مردم، ایجاد شفافیت و پاسخ
‌گویی در عملکرد نمایندگان و پارلمان از طریق تهیه گزارش‌ های مشاهداتی دقیق، عینی و به ‌روز از فعالیت‌های
این نهاد، راه‌اندازی و اجرا می‌شود

       English  دری  پښتو

شما میتوانید بیوگرافی اعضای پارلمان کشور را از این بخش بدست بیاورید

علاوه برسیستم معلوماتی فوق که روی نقشه طراحی شده - شما همچنان میتوانید با استفاده از لست ذیل معلومات در مورد اعفای ولسی جرگه و مشرانو جرگه بدست بیاورید و سوالات خویش را از ایشان بپرسید

۱۳۹۵-۹۶ حق کاپی محفوظ است                                                                        تماس با ما : ۳۳۳۳-۴۵۷-۰۷۷                                                                          ایمیل آدرس: info@parliamentwatch.af