دیده‌بان پارلمان
برنامه‌ی دیده‌بان پارلمان یکی از برنامه‌ های موسسه‌ی فیفا می‌باشد که به‌هدف بازبودن پارلمان به‌روی مردم، ایجاد شفافیت و پاسخ
‌گویی در عملکرد نمایندگان و پارلمان از طریق تهیه گزارش‌ های مشاهداتی دقیق، عینی و به ‌روز از فعالیت‌های
این نهاد، راه‌اندازی و اجرا می‌شود

       English  دری  پښتو

بیوگرافی وکلای کندز در ولسی جرگه

الله نظر نظری

الله نظر نظری ترکمنی فرزند حاجی آنه مراد، که در سال ۱۳۵۲ خورشيدی در ولسوالی قلعه زال ولايت کندزمتولد گرديده است .موصوف درسال ۱۳۸۴ خورشيدی از لیسه مولوی سراج الدين کندز فارغ گرديده و سند لیسانس در رشته حقوق وعلوم سیاسی را از پوهنتون خصوصی کندز بدست آورده است. ترکمنی بحيث کارمند وزارت کار واموراجتماعی، دستیار مقام ریاست ولسی جرگه در دورۀ پانزدهم ولسی جرگه ايفای وظيفه نموده است و حالا نمانيده مردم کندز در دوره شانردهم ولسی جرگه ميباشد.

انجينر کمال صافی

انجينر کمال صافی فرزند سوداگير که در سال ۱۳۵۲ خورشيدی در ولسوالی دشت ارچی ولايت کندزمتولد گرديده است .موصوف درسال ۱۳۶۶ خورشيدی از ليسه عبدالله بن مسعود پاکستان فارغ گرديده و سند لیسانس در رشته انجنيری را در سال ۱۳۷۳ خورشيدی از پوهنتون انجنیری و تکنالوجی تکسلا پاکستان بدست آورده است. صافی در سال ۱۳۸۶ خورشيدی ماستری خود در اداره و رهبری از انستيتيوت آموزش و تحقيق ملل متحد(UNITAR ) بدست آورده است. کمال در پهلوی فعاليت های اجتماعی از سال ۱۳۸۰ الی ۱۳۸۵ خورشيدی بحيث مدير ساحوی UNOPS وظيفه را انجام داده و رییس يک شرکت ساختمانی بنام SSDA ميباشد.

داکتر فاطمه عزیز

داکتر فاطمه عزیز بنت عبدالعزیز، درسال ۱۳۵۲ خورشيدی در ولایت کندز متولد گرديده است .موصوف درسال ۱۳۶۶ خورشيدی از ليسه نسوان کندز فارغ و در سال ۱۳۷۲ خورشيدی سند لیسانس در طب جراحی نسایی ولادی از پوهنتون طب کابل بدست آورده است. عزيز ۱۲ سال تجربه طبابت در بخش جراحی نسایی ولادی، یک سال در بخش تطبیق پروژه ها برای خانم ها در دفتر UNHCR کندز ايفای وظيفه نموده، نمايند مردم در لویه جرگه اضطراری و لويه جرگه مشورتی صلح بود ، عزيز نماينده مردم کندز در دوره پانزدهم و شانزدهم ولسی جرگه ميباشد. شماره تماس: ۰۷۰۰۷۱۴۴۴۴

شایسته باز ناصری

شایسته باز ناصری فرزند حاجی لعل باز که در سال ۱۳۵۵ خورشيدی درولسوالی خان آباد ولایت کندز متولد گرديده است .موصوف درسال ۱۳۸۲ خورشيدی از ليسه خان اباد کندز فارغ گرديده و حالا مصروف تحصيل در پوهنځی حقوق پوهنتون دعوت ميباشد. وی ۵ سال تجربه در ادارت ساختمانی وزراعتی دارد و در سال ۱۳۸۵ خورشيدی مدير سرحدی شيرخان بندر بود. شماره تماس: ۰۷۹۹۱۵۱۵۱۸

شکریه پیکان

شکریه پیکان احمدی بنت محمودخان، که در سال ۱۳۴۸ خورشيدی درمرکز ولایت کندز متولد گرديده است .موصوف درسال ۱۳۶۳ خورشيدی از ليسه مريم کابل فارغ گرديده و سند لیسانس را در سال ۱۳۶۸ خورشيدی در رشته پلانگزاری و اقتصاد از پوهنتون رزاعتی کابل بدست اورده است. پيکان بحيث معلم درلیسه زرغونۀ کابل ، استاد درتخنیکم نفت وگازمزارشریف ، استاد پوهنحی زراعت پوهنتون بلخ، وکیل در دورۀ پانزدهم وشانزدهم ولسی جرگه ايفای وظيفه نموده است .

عبدالودود پیمان

عبدالودود پیمان فرزند محمد کبیردر سال ۱۳۳۷ خورشيدی در ولسوالی انابه ولایت پنجشیر متولد گرديده است و سکونت اصلی اش ولایت کندزميباشد. موصوف در سال ۱۳۵۶ خورشيدی از ليسه رخه پنجشير فارغ گرديده و در سال ۱۳۶۰ خورشيدی از مدرسه حديقه العلوم پشاور فارغ گرديده است. پیمان بعد از آن با مجاهدين پیوست و بحيث امر سياسی گارد ملی وزارت دفاع ملی و رییس قوای هوایی ايفای وظيفه نموده است . پیمان مصروف تجارت سنگهای قيمتی بوده و در لويه جرگه اضطراری و لويه جرگه قانون اساسی شرکت نموده و حالا نمانيده مردم کندز در دوره شانزدهم در ولسی جرگه ميباشد. شماره تماس: ۰۷۸۷۷۰۰۷۴۰

معلم چهاری

معلم چهاری فرزند محمدرحیم، که درسال ۱۳۲۵ خورشيدی درقلعه زال ولایت کندز متولد گرديده است .موصوف درسال ۱۳۵۰ خورشيدی از دارالمعلمين کندز فارغ گرديده است . چهاری بحیث معلم متوسطه آقتپه(1351)، به حیث آمرجهاد حزب اسلامی قلعه زال(1360)، رئیس تصدی شیرخان بندر(1371)، ولسوال قلعه زال(1380)، ولسوال علی آباد(1383)، و ولسوال چهاردهی(1385 الی 1387) ايفای وظيفه نموده است. شماره تماس: ۰۷۹۶۴۰۷۰۱۱

سید داؤد نادری

سید داؤد نادری فرزند سید عبدالقادر در سال ۱۳۶۱ خورشیدی در ولسوالی دوشی ولایت بغلان متولد گرديده است .موصوف درسال ۱۳۷۰ خورشيدی تعليمات ثانوی خويش را در کشور برتانيا تکميل نموده و سند ليسانس را در سال ۱۳۷۵ خورشيدی از پوهنتون مانچستر (Manchester ) برتانيا بدست آورده است . نادری در بخش تجارت و در بخش ساختمانی مصروف بوده و عضو شورای اجراییه حزب پیوند ملی افغانستان ميباشد. شماره تماس: ۰۷۹۳۰۰۰۰۰۸

عبدالرؤف ابراهیمی

عبدالرؤف ابراهیمی، دربیستم حمل ۱۳۴۱ خورشیدی در ولسوالی حضرت امام صاحب ولایت کندز چشم به جهان گشوده، تحصیلات متوسط را در مکتب باسوس ولسوالی حضرت امام صاحب تکمیل و دورۀ ثانويه را در مدرسۀ دینی تخارستان ولایت کندز در سال ۱۳۵۸ به پایان رسانید و شامل بخش ادبیات پوهنتون کابل گردید. به دنبال سقوط طالبان در سال ۱۳۸۱ به حیث قوماندان لوای سرحدی تقررحاصل نمود و در همين سال(١٣٨١)، از جانب مردم ولایت کندز، در لویه جرگه اضطراری به حیث نماینده معرفی شد.عبدالرؤف ابراهیمی در سال ۱۳۸۴ به حیث نماینده مردم ولایت کندز، برای دورۀ پانزدهم شورای ملی انتخاب گردید

بیوگرافی سناتوران کندز در مشرانو جرگه

حاجی عبدالله

حاجی عبدالله فرزند حاجی بیرم قل در سال ۱۳۳۵ خورشيدی در قلعه ذال کندز متولد گرديده واز صنف دوازدهم فارغ شده است. وی قبلا بیست و یک سال بحيث معلم ، رئیس څارنوالی ولسوالی قلعه ذال و نماینده شورای ولایتی کندز ايفای وظيفه نموده است. شماره تماس:0799056289

محمد الدین همدرد

انجینرمحمد الدین همدرد فرزند حاجی عبدالحنان درسال ۱۳۴۲ خورشيدی در ولسوالی چهاردره ولایت کندز متولد گرديده ودررشته تخنیک وزراعت تحصيلات فوق بکلوریا دارد. وی قبلا بحيث کارمند اداری درمدیریت حوزه ساختمانی هلمند زون شمالشرق ، مدیر ماشینری ریاست آبیاری ورئیس موسسه ساختمانی باختر ايفای وظيفه کرده است. شماره های تماس:0700700083 -0799206386

سوال تانرا از اعضای پارلمان در اینجا مطرح نماید


کارته چهار - کوچه حجاری و نجاری عقب انستتیوت فرهنگی روسیه خانه شماره ۱۳ کابل

۱۳۹۵-۹۶ حق کاپی محفوظ است                                                                        تماس با ما : ۳۳۳۳-۴۵۷-۰۷۷                                                                                         ایمیل آدرس: info@parliamentwatch.af