دیده‌بان پارلمان
برنامه‌ی دیده‌بان پارلمان یکی از برنامه‌ های موسسه‌ی فیفا می‌باشد که به‌هدف بازبودن پارلمان به‌روی مردم، ایجاد شفافیت و پاسخ
‌گویی در عملکرد نمایندگان و پارلمان از طریق تهیه گزارش‌ های مشاهداتی دقیق، عینی و به ‌روز از فعالیت‌های
این نهاد، راه‌اندازی و اجرا می‌شود

       English  دری  پښتو

بیوگرافی وکلای کابل در ولسی جرگه

استاد ربابه پروانی

استاد ربابه پروانی درویش دختر درویش علی، در سال ۱۳۵۵ خورشيدی در ولسوالی بگرام ولایت پروان متولد گرديده است.موصوف تعليمات ثانوی را در لیسه آبده بلخی بلخ به اتمام رسانيده و سند ليسانس را در رشته حقوق و علوم سياسی از پوهنتون خصوصی سلام بدست آورده است. استاد ربابه مؤسس مرکزعلوم قرآنی فاطمۀ الزهرا (س)، مؤسس انجمن خدیجه الکبرا (س)، مدیرارشاد ودعوت میرمنو تولنه بوده و فعلا نمایندۀ مردم کابل در دوره شانزدهم ولسی جرگه ميباشد. شماره هاى تماس: ۰۷۹۹۳۵۰۷۱۱ و ۰۷۰۰۲۲۶۵۹۷

بکتاش سياووش

بکتاش سياووش ، در سال ١٣٦٢ درقريۀ عزت خيل ولسوالى کوهستان ولايت کاپيسا چشم به جهان گشوده و درسال ۱۳۸۳از ليسه عالی عبدالهادی داوی کابل فارغ شده است. بکتاش درسال ۱۳۸۱هنوزمتعلم مکتب بود که کار خبرنگاری را با نشريه نونهالان آغازکرد، سپس با نشريه های طلوع افغان و وطندار همکاری اش را ادامه داد و از آغاز نشرهفته نامه ارمغان ملی به حيث خبرنگار، ايديتر و معاون اين هفته نامه به روزنامه نگاری ، انترنيوز وسپس تلويزيون طلوع ادامه داده است. شماره تماس: ۰۷۰۰۶۶۷۷۰۱

تورپیکی پتمن

تورپیکی پتمن فرزند حاجی محمداجان ، در سال ۱۳۴۸ خورشيدی در ولسوالی سرخرود ولایت ننگرهار متولد گرديده است.موصوف تعليمات ثانوی را در لیسه خداداد واقع فتح اباد ننگرهار در سال ۱۳۶۷ خورشيدی به اتمام رسانيده و سند ليسانس در رشتۀ ادبیات پشتو را از پوهنتون کابل بدست اورده و همچنان ماستری را در همين رشته از پوهنتون کابل در سال ۱۳۹۱ خورشيدی بدست آورده است. پتمن بحيث معلم دریکی ازمکاتب شهرکابل ، وکیل شورای ولایتی ولایت کابل ، ايفای وظيفه کرده و فعلا نمایندۀ مردم کابل در دوره شانزدهم ولسی جرگه ميباشد. شماره تماس: ۰۷۹۹۴۹۲۷۱۷

جنرال نظیفه ذکی

جنرال نظیفه ذکی دختر شمس الدین، در سال ۱۳۴۲ خورشيدی در ناحيه اول شهر فیض آباد ولایت بدخشان متولد گرديده است.موصوف تعليمات ثانوی را درلیسه مخفی بدخشی بدخشان در سال ۱۳۶۰ خورشیدی تکميل نموده و بعد از آن در سال ۱۳۶۱ خورشيدی از اکادمی ملی پوليس فارغ گرديده است. ذکی از رتبه اول افسری الی رتبه جنرالی در شعبات کشفی و جنایی وزارت امور داخله ۲۹ سال ، ايفای وظيفه کرده ، مدت ۱۵ سال څارنوال در معاونیت نظامی لوی څارنوالی، مدت ۸ سال رئیس شورای زنان لوی څارنوالی بوده و فعلا نمایندۀ مردم کابل در دوره شانزدهم ولسی جرگه ميباشد. شماره تماس: ۰۷۰۰۲۹۶۶۱۱

الله گل مجاهد

الحاج الله گل مجاهد فرزند حاجی شیرگل، در سال ۱۳۴۳ خورشيدی در قریه خواجه چاشت ولسوالی ده سبز ولایت کابل متولد گرديده است.موصوف تا صنف يازدهم در لیسه ده يحيی درس خوانده است . مجاهد در سال ۱۳۶۰ خورشيدی قوماندان عمومی جهادی در مربوطات ده سبزولایت کابل، بعد از پیروزی مجاهدین مصروف تجارت بوده و از سال ۱۳۸۸ خورشيدی رئیس شورای اجتماعی مردم ولسوالی ده سبز گرديده است. وی فعلا نمایندۀ مردم کابل در دوره شانزدهم ولسی جرگه ميباشد. شماره تماس: ۰۷۷۷۴۴۴۶۰۰

محمد فرهاد صدیقی

حاجی محمدفرهادصدیقی فرزندحاجی محمدرفیق صدیقی، در سال ۱۳۴۸ خورشيدی درشهرچاریکارولایت پروان متولد گرديده است.موصوف تعلميات ثانوی را در لیسه تجربوی پروان به اتملم رسانيده و از لیسه استاد بيتاب کابل فارغ گرديده است. صدیقی سند لیسانس را از پوهنځی حقوق و علوم سياسی پوهنتون کابل در سال ۱۳۷۴ خورشيدی بدست آورده است. وی برای دو سال مالی واداری رياست صحت عامه پروان ، رئيس مهاجرين و عودت کننده گان پروان ، پروگرام افیسر اکتيد (ACTED) و رئيس شرکت ساختمانی، ايفای وظيفه کرده است. شماره تماس: ۰۷۹۹۳۷۰۰۳۷

رمضان جمعه زاده

رمضان جمعه زاده فرزند جمعه خان، در سال ۱۳۵۷ خورشيدی در قریه غوربندک ولسوالی شیبر ولایت بامیان متولد گرديده است.موصوف تعلميات ثانوی را در لیسه پلخمری بغلان به اتمام رسانيده و در سال ۱۳۷۷ خورشيدی شامل پوهنځی طب پوهنتون بلخ گرديد، جمعه زاده بحيث معاون برنامه بازسازی افغانها وابسته به کونسل منطقوی آغاخان در پاکستان(۱۳۷۸-۱۳۸۰)، رئیس بورد اقتصادی کونسل ملی آغاخان برای افغانستان (۱۳۸۱ – ۱۳۸۴) ، پروگرام دایرکتر مرکزبرای متشبسینی خصوصی بین المللی وابسته به اتاقهای تجارت امریکا ( ۱۳۸۴ – ۱۳۸۷) ایفای وظيفه کرده است

سید حسین انوری

سید حسین انوری فرزند سید انورشاه، در سال ۱۳۳۵ خورشيدی در ولسوالی شیخ علی ولایت پروان متولد گرديده است. وى در رشته معلمی تحصیل میکرد ولی جنگ های داخلی او را از ادامه تحصیل بازداشت. انوری بحيث فرمانده جهاد ومقاومت، عضوشورای نظامی، دفاع وامنیت دولت اسلامی، وزیرکارواموراجتماعی، عضوشورای عالی دولت اسلامی افغانستان، وزیرزراعت ومالداری، والی کابل و والی هرات، ايفای وظيفه کرده است. وی فعلا نمایندۀ مردم کابل در دوره شانزدهم ولسی جرگه و هبر حزب حرکت اسلامی ميباشد. شماره تماس: ۰۷۸۷۲۰۰۰۰۱ و ۰۷۷۹۸۰۲۹۶۲

سید علی کاظمی

سید علی کاظمی فرزند سید گل، درسال ۱۳۵۰ خورشيدی در ولسوالی سرخ پارسا ولایت پروان متولد گرديده است. موصوف در سال ۱۳۸۱ خورشيدی سند لیسانس در علوم انسانی بدست آورد، کاظمی در سال سال ۱۳۶۶ خورشيدی به صف مجاهدین وجهاد پیوست ، ازسال ۱۳۷۱ خورشيدی فعالیت های سیاسی و فرهنگی را آغاز نموده ، ازسال ۱۳۸۳ خورشيدی عضو شورای مرکزی حزب اقتدار ملی و صاحب امتیاز هفته نامه اقتدار ملی، از سال ۱۳۸۶ خورشيدی ، بعد از کشته شدن سید مصطفی کاظمی و فیصله شورای مرکزی حزب اقتدارملی به عنوان رئیس حزب اقتدار ملی انتخاب گرديد شماره تماس: ۰۷۹۹۳۳۳۳۳۳

عبدالحفیظ منصور

عبدالحفیظ منصور فرزند محمد حسین ، در سال ۱۳۴۳ خورشيدی در ولسوالی رخه ولایت پنجشیر متولد گرديده است. موصوف تعلمپات ثانوی را در ليسه مجاهد پاکستان به اتمام رسانيده و سند لیسانس در ژورنالیزم را در سال ۱۳۷۵ خورشيدی از پوهنتون کابل بدست آورده است. منصور سی سال تجربه روزنامه نگاری دارد ، بعد از سقوط طالبان سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ بود و بحيث مدير مسول هفته نامه پیام مجاهد ، رئيس خبرگزاری باختر و رئيس رادیو وتلویزیون ، ایفای وظيفه کرده است.منصور فعلا نمایندۀ مردم کابل در دوره شانزدهم ولسی جرگه ميباشد. شماره تماس: ۰۷۰۰۲۸۴۰۱۲

فوزیه ناصریار

فوزیه ناصریار فرزند غلام دستگیر، در سال ۱۳۴۹ خورشيدی در ولسوالی گلدره ولایت کابل متولد گرديده است. موصوف تعليمات ثانوی را در لیسه عایشه دورانی در سال ۱۳۶۳ خورشيدی به اتمام رسانيده است و سند لیسانس ژورناليزم را از پوهنتون کابل در سال ۱۳۷۰ خورشيدی بدست آورده است. ناصريار مدت ۲۰ سال تجربه در شرکت افسوتر و شرکت هوایی آریانا دارد و فعلا نمایندۀ مردم کابل در دوره شانزدهم ولسی جرگه ميباشد. شماره تماس: ۰۷۰۷۱۲۵۲۵۲

قیس حسن

قیس حسن فرزند حاجی میرزامحمد در سال ۱۳۵۹ خورشيدی در ولسوالی بگرامی ولایت کابل متولد گرديده است. موصوف تعليمات ثانوی در لیسه استقلال کابل در سال ۱۳۸۳ خورشيدی به اتمام رسانيده و وی مدعی است که در همين سال سند ليسانس را از پوهنتون هيواد پشاور در اداره و تجارت بدست آورده است. حسن تاجر بوده که تجارت مواد ساختمانی ، مواد سوخت و عراده جات را ميکند و فعلا نمایندۀ مردم کابل در دوره شانزدهم ولسی جرگه ميباشد. شماره تماس:۰۷۹۰۵۰۰۰۴۰

میرامان الله گذر

ميرامان الله گذرفرزند میرعبدالله،در سال ۱۳۴۱خورشيدی در قريه گذرولسوالی میربچه کوت ولایت کابل متولد گرديده است. موصوف تعليمات ثانوی را در لیسه میربچه کوت به اتمام رسانيده و با پیوستن با مجاهدين نتوانست به تحصیلات خويش ادامه بدهد. گذر قوماندان جمعيت اسلامی افغانستان در شمالی بوده و در دوران مقاومت قوماندان خط اول شمال کابل تا سقوط نظام طالبان بود. وی بعد از سقوط طالبان در حکومت انتقالی افغانستان قوماندان فرقه ۸ و بعد از آن بحيث قوماندان شهراه شمال ، و قوماندان امنيه ولايت کابل ايفای وظيفه کرده است. شماره هاى تماس: ۰۷۰۷۴۰۰۴۵۰ و ۰۷۸۸۶۰۰۵۰۰

رمضان بشردوست

داکتر رمضان بشردوست فرزند محمد علی در سال ۱۳۴۰ خورشيدی در ولسوالی قره باغ ولایت غزنی متولد گرديده است. بشردوست سند دکترا را در رشته حقوق وعلوم سیاسی از پوهنتون توولوس فرانسه در سال ۱۳۷۴ خورشيدی بدست آورده است. بشردوست بحيث منشی سوم سفارت افغانستان در پاریس، کارمند وزارت امور خارجه، معاون مدیر یت سازمان ملل متحد دروزارت خارجه، مدیر سیاسی کشورهای اروپایی در وزارت خارجه افغانستان ، وزیر پلان و نمانيده مردم کابل در دوره پانزدهم ولسی جرګه و ايفای وظيفه کرده بشردوست فعلا نمایندۀ مردم کابل دردوره شانزدهم ولسی جرگه ميباشد. شماره تماس: ۰۷۷۷۳۳۵۳۱۶

داکترجعفرمهدوی

داکترجعفرمهدوی فرزند قربان، در سال ۱۳۵۷خورشيدی در ولسوالی لعل وسرجنگل ولایت غور متولد گرديده است. موصوف سند ليسانس دررشتۀ جامعه شناسی سیاسی در سال ۱۳۷۸ خورشيدی ، سند ماستری در سياست از پوهنتون ايران و سند دکترا دررشتۀ جامعه شناسی سیاسی از پوهنتون تهران در سال ۱۳۸۴ خورشيدی بدست آورده است. مهدوی بحيث مشاور وزیر کارواموراجتماعی (۱۳۸۵-۱۳۸۷)، متخصص ارشد وزارت معارف درامورحقوق بشر(۱۳۸۷)، رئیس مؤسسۀ توسعۀ افغانستان (۱۳۸۰-۱۳۸۶) ايفای وظيفه کرده است . شماره تماس: ۰۷۹۶۱۹۹۲۴۱

فاطمه نظری

فاطمه نظری دختر حاجی چمن علی متولد در سال ۱۳۵۹ خورشيدی در ولایت کابل غور متولد گرديده است و سکونت اصلی شان مرکزبهسود ولایت میدان وردگ ميباشد.موصوف تعليمات ثانوی را در لیسه چهار قلعه چهاردهی به اتمام رسانيده و سند لیسانس در حقوق را در سال ۱۳۸۰ خورشيدی از پوهنتون کابل بدست آورده است. نظری بحيث رئیس اموززنان ولایت میدان وردگ ، عضو کمیسیون قانون اساسی ، مؤسس پوهنتون رابعۀ بلخی ، وکیل دورۀ پانزدهم ولسی جرگه ، رئیس انجمن خواهران هاجر، و مبصرمؤسسۀ سوره ( Sora ) مربوط جاپان ، ايفای وظيفه کرده و فعلا نمایندۀ مردم کابل دردوره شانزدهم ولسی جرگه ميباشد

داکترعبیدالله کلیمزی

داکترعبیدالله کلیمزی وردگ فرزند الحاج کلیم الله خان ، در سال ۱۳۵۸ خورشيدی در ولسوالی سیدآباد ولایت وردگ متولد گرديده است . موصوف سند ليسانس از طب معالجوی پوهنتون طب کابل در سال ۱۳۸۴ خورشيدی بدست آورده است.کلیمزی مدت چهارسال دربخش صحت دردفترUSAID، مدت چهارسال دربخش تجارت شخصی مدت دوسال رئیس کمیسیون پولی کلینیک مرکزی و مدت پنج سال معاون کمپنی بوتیک بلدرز ، ايفای وظيفه کرده است. وی فعلا نمایندۀ مردم کابل دردوره شانزدهم ولسی جرگه ميباشد. شماره تماس: ۰۷۰۵۷۶۷۶۸۳

حاجی محمد داود كلكانی

حاجی محمد داود كلكانی فرزند محمود خان، در سال ۱۳۴۲ خورشيدی درولسوالی كلكان ولایت كابل متولد گرديده است . موصوف تعليمات ثانوی را در ليسه ميرباچا خان کابل به اتمام رسانيده و سند لیسانس در حقوق و علوم سياسی از پوهنتون خصوصی پيام نور در سال ۱۳۸۸ خورشيدی بدست آورده است. كلكانی بحيث آمر جهادی ولسوالی کلکان، قوماندان لوا ی جهادی، قوماندان غند، آمرسیاسی فرقه هشت، منشی شورای کوهدامن و وکیل دورۀ پانزدهم ولسی جرگه و ايفای وظيفه کرده است. وی فعلا نمایندۀ مردم کابل دردوره شانزدهم ولسی جرگه ميباشد. شماره تماس: ۰۷۰۰۲۸۱۹۵۵

الحاج انورخان اوریاخیل

الحاج انورخان اوریاخیل فرزند مرحوم وکیل اسدالله خان، در سال ۱۳۳۴ خورشيدی در ولسوالی قره باغ ولایت كابل متولد گرديده است . موصوف تعليمات ثانوی را در ليسه قره باغ در سال ۱۳۵۶ خورشيدی به اتمام رسانيده است. اوریاخیل آمرعمومی جهادی، معاون شورای مصلحین سرتاسرافغانستان و وکیل دورۀ پانزدهم ولسی جرگه و ايفای وظيفه کرده است. وی فعلا نمایندۀ مردم کابل دردوره شانزدهم ولسی جرگه ميباشد. شماره تماس: ۰۷۰۰۲۷۵۰۲۶

کبرا مصطفوی

کبرا مصطفوی دختر سید احمد،در سال ۱۳۴۷ خورشيدی درولسوالی جلریز ولایت میدان وردک متولد گرديده است . موصوف تعلیمات ثانوی را در ليسه زينب کبرا ايران به اتمام رسانيده و سند لیسانس را در رشته علوم دينی و اجتماعی از پوهنتون جمعيت المصطفی ايران و سند ماستری در رشتۀ علوم سیاسی از پوهنتون ازاد ايران بدست آورده است. مصطفوی بحيث مبلغ معارف اسلامی، استاد شرعیات وعلوم سیاسی، سناتورانتخابی دردورۀ پانزدهم، عضو هیئت رئیسۀ بیداری اسلامی زنان، رئیس نهاد خیریۀ پیامبررحمت (ص)، عضو شورای رهبری انسجام ملی، ايفای وظيفه کرده است. شماره تماس: ۰۷۹۹۵۳۴۶۶۴

شریف الله کامه وال

شریف الله کامه وال فرزند حاجی کندر خان در سال ۱۳۵۶ خورشيدی در شهر جلال آباد ولایت ننگرهار متولد گرديده است . موصوف سند ليسانس را در روان شناسی از پوهنتون کابل در سال ۱۳۹۰ خورشيدی بدست آورده است. کامه وال بحيث عضو تشریفات جرگۀ امن افغانستان وپاکستان، عضو پالیسی جرگۀ مشورتی صلح افغانستان،عضو لویه جرگه مشورتی ومسئول تنظیم اعضای ولسی جرگه، رئیس تحریک جوانان اجتماعی افغانستان ومعاون مؤسسه یار(۱۳۸۸ الی ۱۳۸۹)، بنیان گذارحزب سیاسی ملی باور، هفته نامه افغان باور وبنیاد خیریۀ افغان باور ايفای وظيفه کرده است. شماره تماس: ۰۷۷۷۶۳۷۷۷۷

عرفان الله عرفان

عرفان الله عرفان فرزند مولوی سبحان الله در سال ۱۳۴۹ خورشيدی در ولسوالی فرزه ولایت کابل متولد گرديده است . موصوف تعلیمات ثانوی را در يک مدرسه خصوصی در سال ۱۳۶۹ خورشيدی به اتمام رسانيده و سند لیسانس در فقه و قانون را از پوهنتون دعوت وجهاد در سال ۱۳۷۳ خورشيدی بدست آورده است. عرفان بحيث استاد ثقافت اسلامی در پوهنتون طب کابل ، استاد درلیسه امام غزالی پشاور ، استاد درمدرسۀ مسکینیۀ فرزه ، استاد درلیسه عالی فرزه و وکیل دورۀ پانزدهم ولسی جرگه ، ايفای وظيفه کرده است. وی فعلا نمایندۀ مردم کابل دردوره شانزدهم ولسی جرگه ميباشد. شماره تماس: ۰۷۷۲۱۰۴۲۱۲

عزت الله عاطف

عزت الله عاطف فرزند فرزند محمد روز در سال ۱۳۴۲ خورشيدی در ولسوالی پغمان ولایت کابل متولد گرديده است . موصوف تعلیمات ثانوی را در ليسه خواجه مسافر پغمان در سال ۱۳۸۲ خورشيدی به اتمام رسانيده است. عاطف بحيث قوماندان جهادی درزون جنوب غرب ، دردورۀ استاد ربانی قوماندان فرقۀ۱۰، دردوره انتقالی قوماندان لوای ۳۴۰، رئیس اقوام عرب های ساکن درافغانستان، رئیس ورزشهای روی آب کشور، ايفای وظيفه کرده است. وی فعلا نمایندۀ مردم کابل دردوره شانزدهم ولسی جرگه ميباشد. شماره هاى تماس: ۰۷۷۷۲۵۶۰۴۰ و ۰۷۹۹۳۳۴۲۱۷

بیوگرافی سناتوران کابل در مشرانو جرگه

حاجی رفیع الله

حاجی رفیع الله گل افغان فرزند عبدالعزیزآخندزاده، در سال ۱۳۵۲ خورشيدی در قريه کاریز ولسوالی قره باغ ولایت کابل متولد گرديده است و محصل در موسسه تحصیلات عالی تابش میباشد. موصوف بحيث رئیس شرکت ساختمانی ، افسردرقوای مسلح ، ايفاى وظيفه کرده است. وی در جریان اشغال شوروی ،عضو حزب اسلامی بود؛ اما اکنون عضو کدام حزب سیاسی نمیباشد. وى یک مجاهد بود. گل افغان فعلا معاون دوم مشرانوجرگه در دوره شانزدهم مشرانو جرگه ميباشد. شماره های تماس: 0705131377-0777863281

خالق داد بلاغی

سناتور خالق داد بلاغی فرزند زوارشاه، در سال ۱۳۴۶ خورشيدی در ولسوالی جاغوری ولایت غزنی متولد گرديده است و در علوم دينی تحصيل دارد.موصوف عضو رسانه صوتی ، تصویری راه فردا ، ملا امام مسجد، مدرس،فعال سیاسی و اجتماعی ميباشد. شماره های تماس : 0797239970

احسان الله بیات

انجنير احسان الله بیات فرزند خان آقا؛ در سال ۱۳۴۲ خورشيدی در ناحيه ۶ کابل چشم به جهان گشوده، در سال ۱۳۶۵ خورشيدی از انجنیری کابل سند ليسانس را به دست آورده است. وى مصروف تجارت در داخل وخارج از کشور بوده است. ایميل آدرس: e.bayat@tsiglobe.com شماره تماس: 0700899899

نثاراحمد حارس

نثاراحمد حارس فرزند محمد يعقوب؛ در سال ۱۳۳۱ خورشيدی در مکروریان اول شهر کابل متولد گرديده و در سال ۱۳۵۶ خورشيدی، از پوهنځی ادبیات پوهنتون کابل سند ليسانس را به دست آورده است. حارس، قبلا خبرنگار رادیوصدای امریکا بود. شماره های تماس: 0700224845-0796500200

داکتر انارکلی هنریار

داکتر انارکلی هنریار بنت کشن سنگهـ ؛ در سال ۱۳۵۳ خورشيدی در کابل چشم به جهان گشوده و اصلاً از قلعه هندوان شهر خوست بوده است. وى ۱۵ پاس طب دندان بوده و سند آنرا در سال ۱۳۷۴ خورشيدی به دست آورده است. انارکلی منحيث معلم، واکسیناتور، عضو لویه جرگه قانون اساسی، عضو جرگه امن افغانستان وپاکستان، عضو جرگه ملی مشورتی صلح، عضوکمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان، فعال حقوق بشر وحقوق زن، رئیس در شورای زنان اهل هنود و سکهـ، ايفاى وطيفه کرده وعضو جامعه مدنی ميباشد. شماره تماس: 0799700686-0799749496

سهیلاشریفی

سهیلاشریفی دختر محمدحسن شریفی؛ در سال ۱۳۴۸ خورشيدی در کابل متولد گرديده است. شريفى سند لیسانس پوهنځی زمین شناسی پوهنتون کابل را به دست آورده است. شريفی، عضوانجمن زنان مهاجر افغان درایران، عضوهیئت تحریرهفته نامه پیام استقلال و ریاست کمیته خیریه فاطمة الزهرا را داشته است. شماره های تماس: 0799053004

نفیسه سلطانی

بی بی حاجی نفیسه سلطانی بنت تاج محمد خان؛ در سال ۱۳۴۷ خورشيدی در ولسوالی شکردره ولایت کابل متولد گرديده است. سلطانی، عضو اتحادیه سراسری زنان معلول و معیوب بوده و قبلا به حيث تکنیشن در ریاست ملاریا ايفای وظيفه کرده است. شماره تماس:0799318375-0788320522

سوال تانرا از اعضای پارلمان در اینجا مطرح نماید


کارته چهار - کوچه حجاری و نجاری عقب انستتیوت فرهنگی روسیه خانه شماره ۱۳ کابل

۱۳۹۵-۹۶ حق کاپی محفوظ است                                                                        تماس با ما : ۳۳۳۳-۴۵۷-۰۷۷                                                                                         ایمیل آدرس: info@parliamentwatch.af